Dünyada və Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı

Dünyanın fərqli ölkələrində həyat səviyyəsinin müqayisəsi üçün istifadə olunan metodlardan biri də orta aylıq əmək haqqıdır.

Bu kriteriya şərti xarakter daşıyır və hər il dəyişsə də, ölkələrin rifahı barədə təsəvvür formalaşdırmağa imkan verir.

 
XALQ.AZ dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində orta aylıq əmək haqqının məbləğini  təqdim edir. 

Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 419 dollar təşkil edir.


Rusiya 654 dollar                                                    Norveç 4 61 dollar

Ukrayna 424 dollar                                                Almaniya 4442 dollar

Belarus 506 dollar                                                  ABŞ 4019 dollar

Moldova 442 dollar                                                Finlandiya 3906 dollar                                                         

Ermənistan 397 dollar                                           İrlandiya 3459 dollar

Gürcüstan 420 dollar                                             Fransa 3393 dollar

Qazaxıstan 475 dollar                                             Kanada 3073 dollar

Qırğızıstan 258 dollar                                            Cənubi Koreya 3069 dollar

Tacikistan 139 dollar                                              Yaponiya 2946 dollar